rendiment

RENDIMENT m.

  • Aftësia për të dhënë një sasi prodhimi në një kohë të caktuar; prodhimi që jep një punonjës, një makinë, një sipërfaqe toke etj. në krahasim me një njësi që merret si bazë; prodhueshmëri. Rendiment i lartë (i ulët, mesatar, i pakët). Rendimenti i punës. Rendimenti i tokës. Rendimenti i makinës. Rritja e rendimentit. Shtimi i rendimentit. Brigadë (skuadër) e rendimenteve të larta. Marr rendiment. Shtoj (ngre, rrit, ul, pakësoj) rendimentin. (S') jep rendiment. Me (pa) rendiment.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.