relativitet

RELATIVITET m. libr.

  • Vetia e asaj që është relative, të qenët relativ; vartësia e diçkaje nga një madhësi tjetër ose nga dukuri, kushte e rrethana të tjera. Relativiteti i njohjes. Parimi i relativitetit. Teoria e relativitetit. fiz. teori mbi lidhjet materiale të sendeve e të dukurive, sipas së cilës ligjësoritë e hapësirës dhe të kohës varen nga lëvizja e materies, duke e marrë lëvizjen brenda një sistemi të caktuar.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.