rektor

REKTOR m.

  • 1. Ai që drejton një universitet ose një shkollë tjetër të lartë. Rektori i Universitetit. Rektori i Institutit të Lartë Bujqësor.
  • 2. fet. Drejtues i një shkolle fetare katolike; prift katolik që drejton kishat e një famullie (në vendet ku vepron kisha katolike).
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.