rekomandim

REKOMANDIM m.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve REKOMANDOJ, REKOMANDOHEM. Rekomandimi i literaturës. Rekomandimi i një shoku. Letër rekomandimi.
  • 2. Këshillë, porosi ose mendim, që jepet për mënyrë si duhet vepruar a si të bëhet diçka. Rekomandimet e mjekut. Rekomandimet e mbledhjes (e komisionit). Me rekomandimin e dikujt. Me rekomandim nga lart. Kam një rekomandim. I jap rekomandime.
  • 3. Mendim me shkrim që jepet për cilësitë e mira politike e morale të dikujt që përgatitet për t'u pranuar në radhët e një partie ose organizate. Rekomandimet e dy anëtarëve. Paraqit rekomandimet. Jap (lëshoj) rekomandimin. I bëj një rekomandim.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.