regjistroj

REGJISTROJ kal.

  • 1. Shkruaj ose shënoj në regjistër; e hedh në një regjistër për ta mbajtur si dokument. Regjistroj librat. Regjistroj veprimet e llogarisë (aktet zyrtare). Regjistroj ditët e punës. Regjistroj martesën (lindjen). Regjistroj emrat e nxënësve.
  • 2. I shënoj emrin në një listë me qëllim që të pranohet në një shkollë ose që të marrë pjesë në një punë a veprimtari tjetër; kund. çregjistroj. E regjistroj në shkollë (në kurs). E regjistroj në klasën e parë.
  • 3. Mbaj shënime për një dukuri ose për një ngjarje, për t'i ruajtur e për t'i përdorur më pas. Regjistroj ndryshimet (lëvizjet).
  • 4. spec. Shënoj me anë të aparateve të posaçme të dhënat për madhësinë, vlerat ose veçoritë e dukurive të ndryshme për t'i studiuar më pas; ngulit në një shirit të posaçëm me ndihmën e një aparati tingujt për t'i riprodhuar më pas. Regjistroj temperaturën (shtypjen, lëkundjet). Regjistroj zërin (këngën, koncertin). Regjistroj në shirit (në pllakë). Regjistroj me magnetofon.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.