reformator

REFORMATOR m.

  • Ai që përpunon, përgatit dhe vë në jetë një reformë; ai që punon dhe lufton për të bërë ndryshime të thella a të gjera në jetën politike e shoqërore. Reformator i shquar. Reformator i ligjeve (i zakoneve). Reformator i një shteti. Reformator i shkrimit.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.