reflektoj

REFLEKTOJ kal.

  • 1. Pasqyroj; fiz. bredh. Pasqyra reflekton rrezet e dritës. Uji reflekton qiellin.
  • 2. jokal. libr. Mendoj gjatë me vete dhe e vlerësoj në mënyrë autokritike një veprim që kam bërë, me qëllim që ta përmirësoj sjelljen a punën time, mendoj thellë për diçka. Ka reflektuar thellë (shumë). Reflektoj për të metat.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.