referent

REFERENT m.

  • Nëpunës, i cili ndjek veprimtarinë e një sektori të ngushtë që i është besuar dhe herë pas here i njofton gjendjen e të dhënat për të përgjegjësit të vet a organit më të lartë. Referenti i planit (i statistikës). Referenti i zyrës së punës.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.