referendum

REFERENDUM m.

  • Formë e shprehjes së mendimit të popullit për një çështje shtetërore e shoqërore me rëndësi të veçantë, duke bërë votimin e përgjithshëm. Referendum popullor. Shpallja e referendumit. Organizuan një referendum.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.