redaktor

REDAKTOR m.

  • 1. Ai që bën redaktimin e një shkrimi a të një vepre përpara se të botohet. Redaktor letrar (teknik). Redaktor i veprës (i fjalorit, i përkthimit). Zyra e redaktorit. Punon si redaktor.
  • 2. Anëtar i redaksisë së një gazete a reviste ose të radiotelevizionit; anëtar i redaksisë së një libri ose të një përmbledhjeje shkrimesh. Redaktor përgjegjës. Redaktorët e gazetës (e revistës, e radios). Redaktorët e librit (e përmbledhjes).
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.