redaksional

REDAKSIONAL mb.

  • Që ka të bëjë me punën e një redaksie a me redaktimin; që është hartuar nga redaksia e një gazete a reviste, i redaksisë. Punë redaksionale. Përpunim redaksional. Artikull redaksional.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.