redaksi

REDAKSI f.

  • Grup punonjësish, që drejtojnë një gazetë a një revistë ose emisionet e radiotelevizionit dhe që përgatitin lëndën e tyre për botim ose për transmetim; grup punonjësish në një ndërmarrje botuese a në një institucion që shqyrtojnë dhe përgatitin për botim një libër ose një përmbledhje shkrimesh; tërësia e redaktorëve; zyra dhe ndërtesa ku punojnë redaktorët. Redaksia e gazetës (e revistës). Redaksia e librit (e përmbledhjes, e vëllimit). Redaksia e letërsisë artistike (politiko-shoqërore). Anëtar i redaksisë. Përgjegjësi i redaksisë. Kolegjiumi i redaksisë. Mbledhja e redaksisë. Zyrat e redaksisë. Posta e redaksisë. Artikull (shënim) i redaksisë. Rreth tryezës së redaksisë. U shqyrtua në redaksi.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.