recensoj

RECENSOJ kal.

  • Bëj vlerësimin e një vepre artistike, të një punimi shkencor, të një shfaqjeje etj., duke vënë në dukje anët e mira dhe të metat e saj; shkruaj recensionin për një vepër. Recensoj një libër. Recensoj shfaqjen (dramën, koncertin, filmin). Recensoj një disertacion.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.