rebelizëm

REBELIZËM m.

  • Prirja për të kundërshtuar pushtetin ose një autoritet tjetër, mosnënshtrim, mosbindje; kundërshtim me forcë i pushtetit ose i një autoriteti tjetër; rebelim i paorganizuar (zakonisht në vendet me sistem shtypës e shfrytëzues). Shfaqje rebelizmi. Frymë rebelizmi.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.