realizoj

REALIZOJ kal.

  • 1. Vë në jetë, e bëj realitet, zbatoj; plotësoj; përmbush; bëj. Realizoj planin (projektin, idenë). Realizoj normën (detyrën). Realizoj dëshirat.
  • 2. fin. Kthej në të holla; nxjerr një shumë ose të ardhura. Realizoj të ardhurat (kursimet).
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.