realizim

REALIZIM m.

  • 1. Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljeve REALIZOJ, REALIZOHET. Realizimi i plotë. Realizimi ritmik. Realizimi i pritshëm. fin. Realizimi i planit. Realizimi i normave (i detyrave). Realizimi i të ardhurave. Realizimi i një filmi (i një vepre). Realizimi i ëndrrave (i dëshirave). Realizimi dhe tejkalimi. Gjen realizim.
  • 2. kryes. Arritje në një fushë; vepër e realizuar. Realizime të mëdha (të shënuara). Realizimet e fundit. Realizimet shkencore. Realizimet e shoqërisë socialiste.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.