realist

REALIST mb.

  • 1. Që merr parasysh kushtet e vërteta të realitetit dhe që vepron në përputhje me to; që i merr gjërat ashtu siç janë në të vërtetë, që ka ndjenjën e realitetit. Njeri realist. Politikë realiste. Qëndrim realist. Bëhem më realist.
  • 2. art., let. Që mbështetet në parimet krijuese të realizmit; që e pasqyron realitetin me vërtetësi. Vepër realiste. Art realist. Shkrimtar realist. Drejtim realist.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.