reaktor

REAKTOR m.

  • 1. Pajisje në të cilën bëhet zbërthimi i bërthamave të atomit të një lënde në mënyrë të kontrolluar për të përdorur energjinë që çlirohet. Reaktor atomik (bërthamor). Ndërtimi i një reaktori.
  • 2. tek. Pajisje në të cilën bëhet një reaksion kimik për të prodhuar diçka.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.