reaktiv

REAKTIV I m. kim.

  • Lëndë që merr pjesë në një reaksion kimik dhe që duke u bashkuar me një lëndë tjetër jep mundësinë të zbulohet prania dhe sasia e kësaj në një përbërje që analizohet. Reaktiv kimik. Shishet e reaktivëve. Përdorimi i reaktivëve.

REAKTIV II m. bised.

  • Aeroplan me motor reaktiv. Fluturojnë dy reaktivë.

REAKTIV mb.

  • 1. kim. Që shërben si reaktiv gjatë analizave kimike për të përcaktuar praninë dhe sasinë e një lënde në një përzierje. Lëndë reaktive.
  • 2. Që shkaktohet nga kundërveprimi i rrymave të gazeve, të cilat dalin me forcë prapa; që shfrytëzon forcën shtytëse të gazeve, që punon me reaksion. Lëvizje reaktive. Motor reaktiv. Aeroplan (gjuajtës) reaktiv. Artileri reaktive. Predhë reaktive.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.