radist

RADIST m.

  • Ushtarak i ndërlidhjes ose punonjës i telegrafisë, që merr dhe jep me radio njoftime e sinjale. Radist ushtarak. Radisti i togës. Radisti i ambasadës. Radistët e postës.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.