radiostacion

RADIOSTACION m.

  • Tërësia e aparateve dhe e pajisjeve të ndryshme që shërbejnë për përhapjen dhe marrjen e valëve të radios; qendër për dhënien e programeve të ndryshme me anë të radios. Radiostacion dhënës (marrës). Radiostacion lokal. Qendra e radiostacionit.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.