radiologjik

RADIOLOGJIK mb.

  • Që lidhet me radiologjinë, i radiologjisë; që bëhet me anë të radiologjisë. Ofiçinë radiologjike. Aparat radiologjik. Aparatura radiologjike.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.