radiologji

RADIOLOGJI f.

  • Shkenca që merret me studimin dhe me shfrytëzimin praktik të rrezeve të ndryshme, veçanërisht të rrezeve iks e gama, për qëllime mjekësore, industriale e shkencore; teknika e përdorimit të aparateve radiologjike. Radiologjia mjekësore. Reparti i radiologjisë. Shërbimi i radiologjisë.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.