radiofikoj

RADIOFIKOJ kal.

  • Bëj instalimet teknike dhe pajis me radio e me aparatet e nevojshme një qendër banimi, një ndërmarrje etj.; çoj e përhap radion në një vend a në një krahinë. Radiofikoj një fabrikë (një uzinë). Radiofikoj një qytet (një fshat).
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.