radioaktivitet

RADIOAKTIVITET m. fiz.

  • Veti që kanë disa elemente kimike (si radiumi, uraniumi etj.) për të lëshuar rreze të padukshme gjatë zbërthimit të vetvetishëm ose artificial të bërthamave të atomeve. Radioaktivitet natyror (artificial). Radioaktiviteti i uraniumit. Radioaktiviteti i tokës (i atmosferës).
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.