radioaktiv

RADIOAKTIV mb. fiz.

  • Që ka radioaktivitet; që ka të bëjë me radioaktivitetin ose që shkaktohet nga radioaktiviteti. Elementet radioaktive. Lëndë radioaktive. Pluhur (shi) radioaktiv. Rrezatim radioaktiv. Rreze (rrymë) radioaktive. Zbërthim radioaktiv.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.