radhua

RADHUA I m.

  • Fletore për të shkruar ose për të mbajtur shënime për një punë. Radhua shënimesh. Radhua vizatimi. E shënoj në radhua.

RADHUA II m.

  • Radhor II.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.