radhim

RADHIM m.

  • 1. shih RADHITJ/E,~A. Radhimi i trupave. Punëtor i radhimit. Reparti i radhimit. Jepet (dërgohet) për radhim.
  • 2. Vija e drejtë, në të cilën janë radhitur njerëzit ose sendet, drejtim. Radhimi djathtas (majtas)! usht. komandë për të marrë drejtimin e rreshtit djathtas (majtas). Mbaj radhimin. Marr radhimin.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.