racor

RACOR mb.

  • 1. Që ka të bëjë me racën e kafshëve, që i përket një race të kafshëve; i racës; që ka të bëjë me një racë kafshësh me tipare e veti të mira. Cilësi (veti, tipare) racore. Përbërje (vlerë) racore. Kafshë (tufë) racore.
  • 2. Që ka të bëjë me përmirësimin e tipareve dhe të cilësive të mira të një race kafshësh. Puna racore.
  • 3. Racial.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.