racionoj

RACIONOJ kal.

  • 1. Ndaj një ushqim në pjesë të caktuara për ta përdorur me kursim ose për t'u ushqyer sipas një mënyrë të përshtatshme, caktoj dhe jap një ushqim sipas një racioni. Racionoj bukën (mishin, ushqimet, ujin).
  • 2. Ndaj diçka në pjesë të caktuara për ta përdorur në mënyrë më të përshtatshme. Racionoj punën (kohën). Racionoj forcat.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.