racionalizoj

RACIONALIZOJ kal.

  • Përmirësoj një punë a një veprimtari, duke përdorur metoda e mënyra më të përparuara, organizoj prodhimin me mënyra më të përshtatshme e shkencore; përdor në mënyrë më të arsyeshme. Racionalizoj punën (prodhimin). Racionalizoj një proces. Racionalizoj kohën.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.