racionalist

RACIONALIST m.

  • 1. filoz. Ithtar i rrymës filozofike të racionalizmit. Racionalistët e shekullit të shtatëmbëdhjetë.
  • 2. Ai që punon e vepron duke u nisur kryesisht nga kërkesat e arsyes.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.