rabat

RABAT m. treg.

  • Pjesë përbërëse e çmimit të shitjes me pakicë për një mall, e cila shërben për të mbuluar shpenzimet e qarkullimit të ndërmarrjes tregtare dhe për të siguruar një të ardhur si fitim. Rabati tregtar. Zbritja e rabatit. Shitje me (pa) rabat.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.