patriarkal

PATRIARKAL mb.

  • 1. Që lidhet me patriarkatin, që i përket patriarkatit, i patriarkatit. Fiset patriarkale. Familjet patriarkale. Marrëdhëniet patriarkale.
  • 2. fig. Që lidhet me zakone a me norma sjelljeje të vjetruara, të cilave u ka shkuar koha; që s'heq dorë nga zakonet e vjetruara, nga mënyra e vjetruar e jetesës etj.; i prapambetur. Zakone (norma, parime) patriarkale. Mendime (koncepte, paragjykime, mbeturina) patriarkale. Frymë patriarkale. Jetë patriarkale. Familje patriarkale.
  • 3. fet. Që lidhet me patriarkun a me patrikun, që i përket patriarkut a patrikut, i patriarkut a i patrikut. Katedralja patriarkale.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.