kërcell

KËRCELL m.

  • 1. Pjesa kryesore e bimës, në trajtë boshti, që del mbi rrënjë dhe mban degët, gjethet, lulet e frytet. Kërcell i gjatë (i shkurtër, i drejtë, i fortë). Kërcell barishtor (i drunjtë). Kërcell mbitokësor (nëntokësor). Kërcell qepe (misri, luledielli). Rrënja dhe kërcelli.
  • 2. Kërci. Kërcelli i këmbës.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.