gjysmëshkurre

GJYSMËSHKURRE f. bot.

  • Bimë që e ka pjesën e poshtme të kërcellit të drunjëzuar, kurse pjesën e sipërme e ka si të barishteve; bimë që nga kërcelli qëndron midis barishteve dhe shkurreve. Rritet si gjysmëshkurre.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.