dinak

1. Që vepron a që sillet në mënyrë dhelparake, që përdor dredhi për t'ia arritur një qëllimi, dhelparak.

DINAK mb.

2. Që është karakteristik për një njeri dhelparak; që bëhet me dredhi, që shpreh dredhi a dhelpëri. Veprim dinak. Me sy dinakë.

3. Përd. em. sipas kuptimit 1të mbiemrit.

This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.