bashkëveprim

Shqip

Bashkëveprim m.sh. -

  1. Veprimi sipas kuptimeve të foljes bashkëveproj. Bashkëveprimi me një tjetër. Bashkëveprimi i forcave. Bashkëveprim gjitharmësh. usht. Bashkëveprim zjarri. usht.
  2. Veprim e ndikim i ndërsjellë ndërmjet sendeve e dukurive, ndërveprim. Bashkëveprim i shumanshëm. Bashkëveprimi ndërdialektor. Bashkëveprimi molekular. Bashkëveprimi i trupave. Bashkëveprimi i njeriut me natyrën.
  • Në bashkëveprim me... libr. së bashku me..., duke bashkëvepruar me...[1]

Etimologjia

Prononcimi

Sinonime

Antonime

Fjalë rrjedhëse

Në gjuhë tjera

Referencat

  1. Fjalori elektronik shpjegues FESH 1.0
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.