Shkronja o

Fjalori i kryesorë radhitur sipas shkronjave

- A | B | C | Ç | D | DH | E | Ë | F | G | GJ | H | I | J | K | L | LL | M | N | NJ | O | P | Q | R | RR | S | SH | T | TH | U | V | X | XH | Y | Z | ZH -

:Shih dhe në Wikipedia: Shkronja O

Akoma në plotësim e sipër

This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.