Fjalori ekonomik

Fjalori ekonomik - radhitur sipas shkronjave

- A | B | C | Ç | D | DH | E | Ë | F | G | GJ | H | I | J | K | L | LL | M | N | NJ | O | P | Q | R | RR | S | SH | T | TH | U | V | X | XH | Y | Z | ZH Shtesë| W | 0 -

== Fjala më e plotësuar ==renta

kredibilitet

Komente

 Paraja dhe ekuivalentët e parasë

dem ekonomik- vlera e percaktuar e humbjes se krijuar si rezultat i veprimeve te gabuara te personave pergjegjes ne nje shoqeri apo institucion.

Lidhje të jashtme

This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.