વિકિકોશ-મુક્ત શબ્દકોશ, પર તમારું સ્વાગત છે!

વિકિકોશ એ ગુજરાતી ભાષાનો મુક્ત શબ્દકોશ (Free Gujarati Dictionary) છે, જેને કોઈ પણ સંપાદિત કરી શકે છે. વિકિકોશ એ વિકિમીડિયા ફાઉન્ડેશન દ્વારા સંચાલિત છે, જે મુક્ત જ્ઞાન માટે સમર્પિત છે. અત્યાર સુધી વિકિકોશમાં ૬૧૬ શબ્દોના અર્થ લખાયા છે. વિકિકોશ હજુ પ્રારંભિક તબક્કામાં છે અને તમે પણ અહીં ન હોય તેવા શબ્દોના અર્થ લખીને વિકિકોશના કાર્યમાં મદદરૂપ થઈ શકો છો. જો આપ મદદરુપ થવા ઇચ્છતા હોવ અને આપના મનમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપ સમુદાય મુખપૃષ્ઠ પર પૂછી શકો છો અને કોઈ સદસ્ય આપની મદદ કરશે.

 

Edit, refresh
આજનો શબ્દ
જાન્યુઆરી ૮
કાનન નામ (ન.)
  • વન; જંગલ, બાગ; વાડી; બગીચો

વિકિકોશ

વિકિમીડિયાની અન્ય સહપરિયોજનાઓ

વિકિકોશનું સંચાલન વિકિમીડિયા ફાઉન્ડેશન કરે છે, જે બહુભાષિય તથા ઉપયોગ, પરિવર્તન અને પુનર્વિતરણ માટે પ્રવૃત્ત એવા બીજા વિવિધ મુક્ત ધ્યેયકાર્યો ચલાવે છે:

વિકિપીડિયા
મુક્ત વિશ્વજ્ઞાનકોશ

વિકિપુસ્તક
મુક્ત પુસ્તકો

વિકિસમાચાર
મુક્ત સમાચાર સામગ્રી

વિકિસ્રોત
મુક્ત સાહિત્યસ્રોત

વિકિજાતિ
મુક્ત - જાતિ સંકલન

વિકિસૂક્તિ
મુક્ત સુ-ઊક્તિ સંગ્રહ

કૉમન્સ
મુક્ત ચિત્રો અને દૃશ્ય-શ્રાવ્ય સંગ્રહ

મેટા-વિકિ
વિકિમીડિયા પ્રકલ્પ સંકલન

વિકિવિદ્યાલય
મુક્ત અભ્યાસ સાહિત્ય અને પ્રવૃતિઓ

વિકિયાત્રા
મુક્ત પ્રવાસ માહિતી

વિકિડેટા
મુક્ત જ્ઞાન આધાર

મીડિયાવિકિ
વિકિ સોફ્ટવેર વિકાસ

This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.