વિક્શનરી-મુક્ત શબ્દકોશ પર તમારું સ્વાગત છે.

અત્યાર સુધી વિક્શનરીમાં ૪૬૨ શબ્દોના અર્થ લખાયા છે.

જાણીતા પ્રશ્નો - સંખ્યા | રંગ | અઠવાડીયાના વાર| ગુજરાતી| ગણિત | વિજ્ઞાન| સમાજ - દાન

વિક્શનરી

  • વિક્શનરી:શબ્દ અનુક્રમણિકા
  • વિક્શનરી:સહુ ભાષાઓ
  • વિક્શનરી:માંગેલા શબ્દો (ગુજરાતી)
  • ગુજરાતીમાં કેવી રીતે ટાઇપ કરવું તે અંગેની માહિતી અંગ્રેજી વિકિપીડિયાનાં ગુજરાતી લિપીનો કમ્પ્યુટર પર ઉપયોગ કરવાનાં પૃષ્ઠ પર આપેલી છે.
  • અન્ય વિકિપિડ્યન સ્વયંસેવકો સાથે વાત કરવા ફ્રીનોડ (Freenode) પર #wikimedia-in ચૅનલ પર જાઓ.

વિકિમિડિયાની અન્ય સહપરિયોજનાઓ

વિક્શનરીનું સંચાલન વિકિમીડિયા પ્રતિષ્ઠાન કરે છે, જે બહુભાષિય તથા ઉપયોગ, પરિવર્તન અને પુનર્વિતરણ માટે પ્રવૃત્ત એવા બીજા વિવિધ મુક્ત ધ્યેયકાર્યો ચલાવે છે :

વિકિપીડિયા
મુક્ત વિશ્વજ્ઞાનકોશ
વિકિસ્રોત
મુક્ત સાહિત્યસ્રોત
વિકિસૂક્તિ
મુક્ત સુ-ઊક્તિ સંગ્રહ
વિકિપુસ્તક
મુક્ત પુસ્તકો
વિકિજાતિ
જાતિ સંકલન
વિકિસમાચાર
મુક્ત સમાચાર સામગ્રી
વિકિડેટા
મુક્ત જ્ઞાન આધાર
કૉમન્સ
મુક્ત ચિત્રો અને દૃશ્ય-શ્રાવ્ય સંગ્રહ
મેટા-વિકિ
વિકિમિડિયા કાર્ય સંયોજન
વિકિયાત્રા
મુક્ત પ્રવાસ માર્ગદર્શક
મિડિયાવિકિ
વિકિ સોફ્ટવેર વિકાસ
વિકિવિદ્યાલય
મુક્ત અભ્યાસ સાહિત્ય અને પ્રવૃતિઓ


This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.