Tác gia:John Kerry

John Kerry
(1943—)
John Kerry tên thực John Forbes Kerry (sinh ngày 11.12.1943) là Bộ trưởng Ngoại giao thứ 68 của Hoa Kỳ, sau Hillary Clinton.

Tác phẩm

Một số tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng vì chúng là tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ (xem 17 U.S.C. 105).
This article is issued from Wikisource. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.