Tác gia:Honorat de Bueil, seigneur de Racan

Honorat de Bueil, seigneur de Racan
(1589–1670)
Honorat de Bueil, seigneur de Racan (5.2.1589 - 21.1.1670) là nhà thơ, nhà văn người Pháp.

Tác phẩm

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1923 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.
This article is issued from Wikisource. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.