Chào mừng đến Wikisource
kho văn thư có nội dung mở và thuộc sở hữu cộng đồng
với 10.942 trang văn kiện bằng tiếng Việt
Thứ Tư, ngày 16 tháng 9 năm 2020
Bắt đầu  Trợ giúp 
Thảo luận  Cộng đồng
Tuyên ngôn Độc lập (1945) là bản tuyên ngôn do Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, nhằm trịnh trọng tuyên bố với nhân dân Việt Nam và toàn thế giới rằng Việt Nam là một nước tự do, độc lập và tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hai đoạn trong các bản tuyên ngôn của Mỹ và Pháp được trích dẫn để tương phản với sự áp bức tàn bạo của thực dân Pháp đối với nhân dân Việt Nam trong suốt 80 năm. Quá trình đấu tranh giành độc lập được nhắc lại làm tiền đề cho lời tuyên bố độc lập khỏi ngoại quốc và chấm dứt chế độ quân chủ. Bản tuyên ngôn còn nêu bật các giá trị bình đẳng giữa các quốc gia, các quyền cơ bản của con người, quyền tự quyết dân tộc và quyền được hưởng độc lập, tự chủ của mỗi quốc gia.

“...Vì những lẽ trên, chúng tôi — Chính-phủ lâm-thời của nước Việt-Nam dân-chủ cộng-hòa — trịnh-trọng tuyên-bố với thế-giới rằng:

« Nước Việt-Nam có quyền hưởng tự-do và độc-lập, và sự thực đã thành một nước tự-do và độc-lập. Toàn thể dân Việt-Nam quyết đem tất cả tinh-thần và lực-lượng, tính-mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc-lập ấy ».”

xem tiếp...

Tải về máy...    

(Các tác phẩm chọc lọc khác)
Theo tên tác gia  Theo tên tác phẩm
Wikisource theo nguồn gốc
Quốc tế: Liên Hiệp Quốc  Luật quốc tế  Hiệp định
Tôn giáo: Phật giáo  Đạo giáo  Kitô giáo  Tin Lành
Nhật Bản: Miyazawa Kenji
Wikisource theo thể loại
Luật pháp: Giấy phép  Hiến pháp  Luật pháp  Hiệp định  Nghị định  Công hàm  Công ước
Văn học Nghệ thuật: Hịch  Thơ  Truyện  Bản nhạc  Ca khúc
Tư liệu văn bản: Diễn văn  Tuyên ngôn
Ngôn ngữ: Tự điển  Từ điển

Wikisource là kho văn thư lưu trữ trực tuyến gồm các ấn phẩm có nội dung tự do do cộng đồng thu thập và thuộc sở hữu của cộng đồng. Xem quy định đưa vào và các trang trợ giúp để biết cách bắt đầu, những điều chúng tôi cần bạn giúp có tại cổng cộng đồng. Hãy thoải mái đặt câu hỏi tại trang thảo luận cộng đồng, và thử nghiệm cách sửa đổi tại chỗ thử. Rất mong sự tham gia tích cực của bạn!

Thông tin cơ bản

Bổ sung văn kiện mới

Chỉnh sửa văn kiện

Mục lục toàn bộ

Quy định bản quyền
Bách khoa toàn thư mở
Từ điển mở
Tủ sách giáo khoa mở
Bộ sưu tập danh ngôn
Kho tư liệu dùng chung
Danh mục các loài
Nguồn tin tức mở
Học liệu mở
Cẩm nang du lịch mở
Cơ sở kiến thức chung
Cộng đồng Wikimedia
 Liên lạc với Wikisource
This article is issued from Wikisource. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.