ยินดีต้อนรับสู่ วิกิซอร์ซ
ห้องสมุดเสรีที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม

วิกิซอร์ซเป็นห้องสมุดออนไลน์ซึ่งรวบรวมสิ่งตีพิมพ์ที่เป็นสาธารณสมบัติหรืออนุญาตให้ใช้ได้ ภายใต้สัญญาอนุญาตเสรี โดยได้รับการเก็บรวบรวมและบำรุงรักษาโดยประชาคมของเรา ปัจจุบันวิกิซอร์ซมีเนื้อหาภาษาไทยทั้งหมด 11,461 หน้า และมีผู้ใช้ 8,964 คน ดูเพิ่มในหน้านโยบายเนื้อหาและแนะนำการใช้งานสำหรับข้อมูลในการเริ่มต้นเขียน และศาลาประชาคมสำหรับวิธีที่คุณสามารถมีส่วนร่วมได้

งานใหม่น่าสนใจ

"ราชาธิราช" โดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน) • พ.ศ. 2432

หนังสือซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นยอดแห่งร้อยแก้ว

เล่ม 10 ตัวท่านเป็นชาย ใจเหมือนอิสตรี ซึ่งท่านพูดบิดพลิ้วดังนี้ เราก็รู้ว่าท่านครั่นคร้ามฝีมือพระยาน้อยอยู่ อันจะให้พระยาน้อยยกเข้ามาประชิดเชิงกำแพงเมืองแล้วจึงจะแต่งทัพออกสู้รบนั้น เราไม่เห็นด้วย ชอบแต่ศึกมากศึกใหญ่เหลือกำลังจะต้านทาน จึงตั้งมั่นรักษาเมือง อันศึกพอประมาณจะสู้รบ ก็ชอบตัดกำลังศึกเสียแต่กลางทาง อย่าให้ล่วงเลยเข้ามาได้ ถ้าปล่อยให้เข้ามาตั้งประชิดใกล้เมืองแล้ว ราษฎรทั้งปวงรู้ก็จะสะดุ้งสะเทือนแตกตื่นกันวุ่นวาย ซึ่งจะทำการในเมืองก็ขัดสน เปรียบเหมือนนั่งบริโภคอาหารอยู่ในเรือน มีคนเอาเพลิงมาจุดเผาบ้านขึ้นแล้ว จะนั่งกินอาหารลงคอเป็นสุขหรือ...ถ้าท่านมิไปย่อท้อความตายอยู่แล้ว จงจัดเครื่องบูชาคำนับเปิดประตูรับพระยาน้อยให้เข้ามาครองราชสมบัติเถิด เราจะได้ยอมเป็นข้าเขา... (อ่านต่อ)


"สามก๊ก" โดย หลัว กวั้นจง • แปลโดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน) • พ.ศ. 2435

วรรณกรรมเพชรน้ำเอกของโลก มรดกทางปัญญาของปราชญ์ชาวตะวันออก และได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

ตอนที่ 7 ซึ่งท่านจะขืนให้เราเอาภรรยายกให้แก่ลิโป้นั้น เราไม่ฟังคำท่านแล้ว ถ้าท่านมีใจรักลิโป้อยู่ จงเอาภรรยาท่านมายกให้แก่ลิโป้เองเถิด แต่นี้สืบไปอย่าให้ผู้ใดเอาเนื้อความข้อนี้มาซ้ำว่าฉะนี้อีก ถ้าผู้ใดมิฟัง เราจะตัดศีรษะเสีย ลิยูได้ฟังดังนั้นจึงลาลุกเดินออกมา แล้วว่าแก่ทหารทั้งปวงซึ่งมาหาตั๋งโต๊ะอยู่นั้นว่า เราท่านทั้งนี้จะพากันฉิบหายเพราะอีเตียวเสียนคนนี้เป็นมั่นคง ว่าแล้วลิยูก็กลับไปบ้าน... (อ่านต่อ)


"คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7634/2554" โดย ศาลฎีกา • พ.ศ. 2554

ใน"คดีระหว่างบุรินทร์ เสรีโยธิน และพวก รวมเจ็ดราย โจทก์ กับโรงพยาบาลสมิติเวช และพวก รวมสี่ราย จำเลย เรื่อง ละเมิด" หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "คดีสมิติเวช"

[จำเลย] บันทึกรายละเอียดบันทึกบ้าง ไม่บันทึกบ้าง...ใช้ยาชาเฉพาะที่ไปกี่ซีซีไม่ได้ใส่เอาไว้ เมื่อเกิดอาการขึ้นมาให้การแก้ไขรักษาอย่างไรไม่มีบันทึกใด ๆ ทั้งสิ้น ใส่ท่อช่วยหายใจเมื่อใดไม่ได้มีรายละเอียดใด ๆ ทั้งสิ้น มีแต่การวัดความดันโลหิตช่วงระยะเวลาหนึ่ง ขาดหายไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง...สิบห้านาทีในระหว่างนั้นหายไปไหนไม่ทราบ แสดงว่า ไม่มีผู้ใดอยู่กับคนไข้ระหว่างนั้น เป็นการแสดงบุคลิกภาพที่ละเลยต่อคนไข้ซึ่งเรียกได้ว่า ชุ่ย...แสดงถึงบุคลิกภาพของวิสัญญีแพทย์นี้ไม่มีความรับผิดชอบและละเลยต่อสิ่งที่จำเป็นยิ่ง... (อ่านต่อ)


หมวดหมู่หลัก


  • งานแบ่งตามที่มา
  • งานแบ่งตามประเภท
  • งานแบ่งตามผู้สร้างสรรค์
  • งานแบ่งตามภูมิภาค‎
  • งานแบ่งตามยุค‎
  • งานแบ่งตามสถานะลิขสิทธิ์‎
  • งานแบ่งตามเนื้อหา‎

ประกาศ

หัวข้ออภิปรายส่วนกลาง
ดู | เพิ่ม/แก้ไข | เฝ้าดู

การเขียนเนื้อหา

ยินดีต้อนรับ
เสนอให้ลบ
ปัญหาลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์
บอต

เพียงพิมพ์ชื่อเรื่องที่คุณต้องการเขียนลงในกล่องข้างล่างนี้
แล้วคลิก "สร้างหน้าเอกสาร", แล้วเริ่มเขียนได้เลย:


ทดลองสร้างและแก้ไขได้ที่กระบะทราย

วิกิซอร์ซในภาษาอื่น

โครงการพี่น้อง

วิกิซอร์ซให้บริการโดยมูลนิธิวิกิมีเดีย ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร นอกจากวิกิซอร์ซแล้ว วิกิมีเดียยังให้บริการโครงการหลากภาษาและเนื้อหาเสรีอีกหลายโครงการด้วยกัน ได้แก่ :

วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี
วิกิพจนานุกรม
พจนานุกรมและอรรถาภิธาน
วิกิตำรา
ตำราและคู่มือ
วิกิคำคม
ที่รวบรวมคำคม สุภาษิต
วิกิสปีซีส์
สารบบอนุกรมวิธาน
คอมมอนส์
แหล่งรวบรวมแบ่งปันสื่อ
เมทาวิกิ
ศูนย์กลางโครงการวิกิมีเดีย
This article is issued from Wikisource. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.