జిడ్డు కృష్ణమూర్తి
(1895–1986)
చూడండి: జీవితచరిత్ర.

రచనలు

 1. కృష్ణమూర్తి తత్వం పరిచయ సంపుటం
 2. శ్రీలంక సంభాషణలు.
 3. గతం నుండి విముక్తి
 4. ఈ విషయమై ఆలోచించండి (1991)

ఆర్కైవ్.ఆర్గ్ లో ఈ విషయమై ఆలోచించండి, మొదటి భాగము పుస్తకం ఆర్కైవ్.ఆర్గ్ లో ఈ విషయమై ఆలోచించండి, రెండవ భాగము పుస్తకం

 1. ముందున్న జీవితం
 2. ధ్యానం
 3. విద్య, అందు జీవితమునకుగల ప్రాధాన్యత
 4. మన జీవితాలు - జిడ్డు కృష్ణమూర్తి వ్యాఖ్యానాలు
 5. స్వీయజ్ఞానం
 6. స్వేచ్ఛ (ఆది లోనూ-అంతంలోనూ)
 7. నీవే ప్రపంచం-జె.కృష్ణమూర్తి
 8. గరుడయానం

ఇతరుల రచనలు

 1. నిరంతర సత్యాన్వేషణ-జిడ్డు కృష్ణమూర్తి తత్వం గురించి శ్రీవిరించి పుస్తకం
This article is issued from Wikisource. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.