Välkommen till Wikisource,
det fria biblioteket som alla kan redigera och korrekturläsa.
Introduktion  Hjälp  Statistik
Deltagande  Validerade verk  Kategorier
Lästips

Ladda ned

Jorden rundt på åttio dagar från 1873 är en av Jules Vernes mest kända romaner och handlar om den engelske gentlemannen Phileas Fogg som slår vad om att han kan resa jorden runt på just 80 dagar. Han förföljs dock av detektiven Fix som tror att Fogg är på flykt efter att ha stulit 55 000 pund från Bank of England.

Engelsman var Phileas Fogg nog, men kanske icke Londonare. Man hade aldrig sett honom på Börsen, icke i banken, icke på något enda af kontoren i City. Aldrig hade i Londons hamnbassiner eller i dess »docks» inlöpt något fartyg, som hade Phileas Fogg till redare. Denne gentleman var icke med i någon enda af förvaltningsgrenarna. Hans namn hade aldrig hörts i något advokat-kollegium, aldrig i Temple, aldrig i Lincolns-Inn, icke heller i Grays-Inn. Aldrig uppträdde han vid Court of Chancery eller vid Queens Bench, icke inför Court of Exchiquier, icke heller inför Court of Arches. Han var hvarken industriidkare, eller grosshandlare, eller minuthandlare, eller jordbrukare. Han var ej medlem af Royal Institution of Great Britain, icke heller af Institution of London, icke heller af Institution of Artisans, icke af Institution Rusell, icke af Literary Institution of West, icke af Institution of Right, icke heller af denna Institution of Arts and Sciences United, som är stäld under direkt beskydd af Her most gracious Majesty. Med ett ord, han tillhörde icke något enda af dessa talrika sällskap, som allt mer och mer vinna mark i Englands hufvudstad, från Society of Armorica ända till Society of Entomology, grundadt hufvudsakligen i ändamål att förstöra skadliga insekter.

Phileas Fogg var medlem af Reform-klubben i London, det var alltsammans.

Läs mer  Fler verk av Jules Verne  Fler lästips


Utvald illustration

Fig. 46. Krag- eller löfsalsfogeln, Chlamydera maculata, med sin löfsal (efter Brehm).
Illustration i kapitel 13 Sekundära könskarakterer hos foglarne. i Menniskans härledning och könsurvalet av Charles Darwin

Deltagande
  • Vill du delta? Det är lättare än du tror!
  • Behöver du hjälp? Besök någon av Wikisources hjälpsidor
  • Delta i diskussioner för att förbättra Wikisource.

Alla verk från A till Ö
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

Alla författare från A till Ö
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

Skönlitteratur
Dramatik  Poesi  Prosa

Sångtexter
Barnvisor  Dryckesvisor  Psalmer och religiösa sånger  Skillingtryck  Studentsånger  Sångböcker

Fakta och referensmaterial
Facklitteratur  Historiska dokument  Kokböcker  Lagar och författningar

Religiösa texter
Böner  Bibeln

Wikisources systerprojekt

Meta-Wiki, om wikiprojekten

Commons, bilder och media

Wikispecies, artförteckning

Wikipedia, uppslagsverk

Wikibooks, läroböcker och manualer

Wikiquote, citatsamling

Wiktionary, ordbok

Wikiversity, kurser och utbildningar

Wikivoyage, reseguide

This article is issued from Wikisource. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.