Välkommen till Wikisource,
det fria biblioteket som alla kan redigera och korrekturläsa.
Introduktion  Hjälp  Statistik
Deltagande  Validerade verk  Kategorier
Lästips

Ladda ned som epub Ladda ned som pdf Ladda ned som rtf Ladda ned

Charles Darwin

Man kan knappast överskatta betydelsen av Charles Darwins Om arternas uppkomst i vetenskapshistorien. Darwins teori stötte på hårt motstånd från de som ansåg att djur och växter inte befann sig i ständig utveckling utan var oföränderliga alltsedan skapelsen.

Det är angenämt att betrakta ett stycke land, beklädt med många växter af många slag, med fåglar sjungande i buskarna, med kringfladdrande insekter, med maskar krälande i den fuktiga jorden, och att tänka sig att dessa så omsorgsfullt utarbetade former, så olika hvarandra och beroende af hvarandra på ett så inveckladt sätt, att de alla äro bildade af lagar som ännu äro verksamma omkring oss.

Dessa lagar i vidsträcktaste bemärkelse heta: utveckling och fortplantning; ärftlighet som nästan innefattas i fortplantningen; föränderlighet i följd af lifsvilkorens indirekta och direkta verkan och af hvila och verksamhet, en förökning i sådan proportion att den leder till en kamp för tillvaron och såsom en följd deraf till naturligt urval i förening med karaktersdivergens och förstörande af mindre förädlade former. Sålunda följer af naturens krig, af hunger och död det mest upphöjda ämne vi äro i stånd att fatta, bildandet af de högre djuren.

Det ligger storhet i denna åsigt, att lifvet med dess olika förmögenheter af Skaparen ursprungligen blifvit inblåst i några få former eller blott en enda; och att, under det denna planet har fortsatt sitt kretslopp enligt gravitationens oföränderliga lag, från en så enkel början utvecklats och alltjemt bildas otaliga de skönaste och mest underbara former.

Läs mer  Fler verk av Charles Darwin  Fler lästips


Utvald illustration
Kungl. Operan. Scen ur andra akten af "Målaren och modellerna".

Kungl. Operan. Scen ur andra akten af "Målaren och modellerna". Efter lavering af Gustaf Nyblæus i Nationalmuseum.
Illustration i Kungliga teatern under Karl Pukes styrelse i Svenska teatern av Nils Personne

Deltagande
  • Vill du delta? Det är lättare än du tror!
  • Behöver du hjälp? Besök någon av Wikisources hjälpsidor
  • Delta i diskussioner för att förbättra Wikisource.

Alla verk från A till Ö
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

Alla författare från A till Ö
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

Skönlitteratur
Dramatik  Poesi  Prosa

Sångtexter
Barnvisor  Dryckesvisor  Psalmer och religiösa sånger  Skillingtryck  Studentsånger  Sångböcker

Fakta och referensmaterial
Facklitteratur  Historiska dokument  Kokböcker  Lagar och författningar

Religiösa texter
Böner  Bibeln

Wikisources systerprojekt

Meta-Wiki, om wikiprojekten

Commons, bilder och media

Wikispecies, artförteckning

Wikipedia, uppslagsverk

Wikibooks, läroböcker och manualer

Wikiquote, citatsamling

Wiktionary, ordbok

Wikiversity, kurser och utbildningar

Wikivoyage, reseguide

This article is issued from Wikisource. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.