ਮੈਕਬੈਥ

[ 1 ]


ਮੈਕਬੈਥ (1606)
(ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ)
{ਸਪਰਿੰਗ ਬੁਕਸ-ਲੰਡਨ}

[ 2 ]

             
ਮੈਕਬੈਥ (1606)
(ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ)
{ਸਪਰਿੰਗ ਬੁਕਸ-ਲੰਡਨ}

 
ਅਨੁਵਾਦਕ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕ
ਹਰਦਿਲਬਾਗ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

       ਐਮ.ਏ,ਐਲ ਐਲ.ਬੀ


Aesthetics Publications
Ludhiana

[ 3 ]

Macbeth
Shakespeare
Translation By :
Hardilbagh Singh Gill


© Author

ISBN : 978-93-83092-06-2

Phones: 0161-2857392; 01628-630462
M-9417051792
E-mail: gillhds@gmail.com

Published by :
Aesthetics Publications
Ludhiana
aestheticspublications1999@gmail.com


Printed at
ArtCave Printers
1978/2 Maharaj Nagar,
Behind Curcuit House, Ferozepur Road,
Ludhiana - 141001 Punjab, India
Ph. 0161-2774236. M : 98766-68999

Price : 125/-

This article is issued from Wikisource. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.